Cascoland
Cascoland
live_50.png Cascoland Kolenkit 2010 - cascoland
10 sept 15
Cascoland Sleep Truck
5 Sept 15
Wild West Brew Fest
7 Juni 15
Mobiel Logeerhuis
upcoming_1.jpg

  --- Cascoland TestToilet 'Pee with a View' @ the Ceuvel!

cascoland
09 06 15 - Gascoland Movie
20 02 15 - Kolenkit Verhuisdienst
14 09 12 - De Belastingdienst
29 03 12 - KolenkitNieuws
06 11 10 - Lichtklub I
21 05 12 - Groen JvS Plantsoen
30 09 10 - In ruil voor een idee...
19 11 11 - Tunnel Project
15 04 13 - Verdere Vergroening JvS
19 05 14 - The Guardian
27 11 14 - Huiseijk Geluk
19 09 11 - Pink Pony Express
21 07 11 - HoutsKolenkit
10 01 14 - BakKit Voorpublicatie
22 11 12 - Winter Picknick
23 09 10 - Tijdelijk buurtrestaurant
20 09 14 - Wild West Brew Fest
09 07 11 - Halalluja Installatie
20 01 11 - Werkconferentie
27 04 11 - Plantdag

Cascoland >

main projects

Cascoland Kolenkit 2010 - 2015

uitvoering

uitvoering


Dit project wordt uitgevoerd door

Cascoland

Het project is mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW, stadsdeel Amsterdam West, woningcorporatie Rochdale en Koers Nieuw West


Samenwerking Hogeschool van Amsterdam

Het project wordt gemonitord door het Lectoraat Culturele Dynamiek en Burgerschap van Sandra Trienekens, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).  Zij voert een meerjarig onderzoek uit naar culturele interventies in de stedelijke vernieuwingspraktijk in het kader van de Amsterdamse wijkaanpak.
De kunstenaars zullen tijdens het project regelmatige terugkoppeling en feedback hebben met een multidisciplinaire commissie. Door deze samenwerking kan zowel artistiek als wetenschappelijk onderzocht worden hoe het community art project niet een los additief in het vernieuwingsproces wordt, maar geïntegreerd kan worden in zowel het sociale als de fysieke onderdeel daarvan.
 
Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie (initiatief van de Hogeschool van Amsterdam, HvA), waar regelmatig terugkoppeling plaatsvindt gedurende het project met de kunstenaar en evt. andere betrokkenen) bestaat uit: Margot Lotters en Gracia Velland (gebiedsmanagement Kolenkit) en Wendelien Mijnheer (beleidsmedewerker Cultuur West), Ronald van Dijk (of collega) van Rochdale, Sandra Trienekens (Lector Burgerschap en Culturele Dynamiek HVA), Willemien Dorresteijn (onderzoeker Lectoraat Culturele dynamiek en burgerschap, HvA, Mira Kho cultureel intendant van Koers Nieuw West en bewoners van de Kolenkitbuurt. Projectleider is Kristien van den Oever