Cascoland
Cascoland
live_50.png Cascoland Kolenkit 2010 - cascoland
10 sept 15
Cascoland Sleep Truck
5 Sept 15
Wild West Brew Fest
7 Juni 15
Mobiel Logeerhuis
upcoming_1.jpg

  --- Cascoland TestToilet 'Pee with a View' @ the Ceuvel!

cascoland
09 06 15 - Gascoland Movie
19 11 11 - Tunnel Project
04 06 13 - Kookkit ZomerPicknick
21 07 11 - HoutsKolenkit
21 09 13 - Nieuw Amsterdam
25 11 10 - Vier Kippenhokken
30 09 10 - In ruil voor een idee...
21 10 10 - Wing Style Linefootball
01 09 10 - Cascoficatie
11 10 11 - Kipnapping!
19 05 14 - The Guardian
20 01 11 - Werkconferentie
30 03 11 - Smart Urban Stage
*
03 02 11 - Logeerhuis
28 09 13 - C'land Kolenkit Movie
25 04 12 - BuurtMoesBinnenTuin
15 12 10 - Kippen Overdracht
07 06 15 - Mobiel Logeerhuis
20 09 14 - Wild West Brew Fest

Cascoland >

main projects

Cascoland Kolenkit 2010 - 2015

opdracht

opdracht


Het betreft een vrij brede opdracht, die geconcretiseerd wordt in de realisatie van minimaal 1 of 2 van de Piggelmeewoningen. De woningen zullen hiervoor bouwkundig en/of installatietechnisch worden aangepast indien het voorstel financieel en praktisch haalbaar is.

De Piggelmeewoningen hebben de bestemming Centrumdoeleinden VI (CVI) gekregen.

Hierbinnen is het mogelijk de Piggelmeewoningen te gebruiken voor:
-Maatschappelijke voorzieningen.
-Wonen en in samenhang daarmee aan-huis-gebonden beroepen.
-Bedrijven uit categorie I van de staat van inrichtingen (bijvoorbeeld: kunstschilder, wever, sanitair installatiebedrijf, textieldrukkerij, telefooncentrale, banketbakkerij).
-Horeca uit categorie IV van de staat van horeca-activiteiten (bijvoorbeeld: restaurant, lunchroom, koffie- en theehuis en ijssalon).